Tám bí quyết lành mạnh cho ngày lễ Thanksgivukkah.

Năm nay , Lễ Tạ Ơn và ngày đầu tiên của lễ Hanukkah rơi trùng một ngày- đây ;à lần đầu tiên xảy ra từ năm 1888, và có thể nó sẽ không lặp lại cho 70000 năm khác nữa!Vì thế đây là một số công thức(Chế độ ăn kiêng thích hợp và lành mạnh) để xem xét khi bạn đang lên kế hoạch cho thực đơn Lễ Tạ Ơn và Lễ Hanukkah