Liệu các công ty có quyền yêu cầu nhân viên tiết lộ thông tin cân nặng của mình?

Liệu các công ty có quyền yêu cầu nhân viên tiết lộ thông tin cân nặng của mình?

Bạn sẽ làm gì nếu công ty mà bạn đang làm việc yêu cầu bạn tiết lộ cân nặng, chiều cao, lượng mỡ cơ thể, và huyết áp? 

Và đây là những gì mà hệ thống nhà thuốc CVS đang làm: Đó là yêu cầu tất cả các 200.000 nhân viên của mình sử dụng chương trình bảo hiểm của công ty.

Chương trình chăm sóc sức khỏe ở các công ty

Công ty này gọi đó là một cuộc "tổng kiểm tra sức khỏe để những người đồng nghiệp biết được các số liệu sức khỏe quan trọng của mình, từ đó có hành động để cải thiện chúng, nếu cần thiết" và CVS cho biết họ sẽ trả tiền cho các cuộc tổng kiểm tra nếu cần thiết. Nhân viên phải ký vào một mẫu đơn nói rằng việc kiểm tra là tự nguyện và đồng ý gửi kết quả kiểm tra đến một hãng bảo hiểm (không thuộc CVS); nếu họ không ký vào đơn, họ phải trả thêm $50 một tháng cho bảo hiểm y tế (thêm lên đến $600 một năm). 

Các nhà phê bình lo ngại rằng sự riêng tư của người lao động đang bị đe dọa và các kết quả của quan trọng của họ có thể có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử đối với những người có thể không khỏe mạnh, thừa cân. Nhưng CVS nói: 

Chúng tôi muốn giúp nhân viên của chúng tôi được khỏe mạnh, đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định thực hiện kế hoạch này. Trong thực tế, chúng tôi đã chỉ họ các cách thức họ có thể cải thiện sức khỏe của mình thông qua các biện pháp phòng ngừa. Các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân viên khỏe mạnh không phải là mới. Nhiều công ty trên khắp đất nước đã có kế hoạch tương tự như những gì chúng tôi đang thực hiện. Trong thực tế, 79 phần trăm sử dụng lao động đều đánh giá sức khỏe cuả nhân viên để đưa vào chương trình của họ. CVS không phải là công ty duy nhất làm điều nayd. Các công ty khác đã cố gắng (và đang cố gắng) ưu đãi để thúc đẩy sức khỏe người lao động, như: Whole Foods cho nhân viên đạt chuẩn sức khỏe chương trình giảm giá đặc biệt; Công ty bất động sản Jones Lang LaSalle cung cấp $50 cho mỗi bài khám sức khỏe và bốn xét ​​nghiệm khác của nhân viên mình; UnitedHealthcare cung cấp các ưu đãi tiền mặt cho nhân viên giảm cân,…