Hãy làm một điều gì đó tuyệt vời trong ngày hôm nay!

Hãy làm một điều gì đó tuyệt vời trong ngày hôm nay!

Thử thách hạnh phúc: tôi cần hoàn toàn tái tập trung vào những điều thực sự quan trọng và quyết định đảm nhiệm thách thức này – bạn thì sao?

Thử thách hạnh phúc

National Do Something Nice Day chính xác là những gì giống như tên gọi của nó: chỉ cần làm điều gì tốt đẹp cho một ai đó. Bất cứ ai! Nó có thể là một điều nhỏ (như giữ cửa mở cho người khác) hoặc một điều lớn (giống như mua tặng một chiếc xe mới cho ai đó, vâng thực sự lớn!), bạn có thể làm bất cứ điều gì, miễn là nó tốt đẹp. Ý tưởng là bạn sẽ phải làm cho ai đó cảm thấy tốt hơn – và có thể bạn sẽ làm cho mình cảm thấy tốt trong quá trình này.

Bạn đã sẵn sàng để làm những điều tốt đẹp vào cuối tuần này? Bạn sẽ đón nhận thử thách này chứ? Bạn đã làm bất cứ điều gì tốt đẹp cho một người nào đó ngày hôm nay chưa?