Thực hiện chế độ ăn kiêng hợp lý

Trong một số trƣờng hợp, những lời khuyên ăn dƣỡng sinh không đƣợc hiểu rõ và thực hiện cẩn thận. Ví dụ, khi tôi khuyên “Hãy ăn 50% đến 60% ngũ cốc mỗi ngày và nấu gạo lứt trong nồi áp suất, nhớ cho vào một nhúm muối biển”, thì mọi ngƣời đều cho rằng họ đã hiểu. Tuy nhiên, khi về nhà, có ngƣời cho quá nhiều muối, có ngƣời lại không bỏ muối. Và có thể họ nấu quá nhão hoặc đôi khi quá khô. Hơn thế nữa, có ngƣời lại đi mua nồi áp suất lớn quá khổ, chỉ dùng để nấu cho tập thể ăn! Một số ít khác lại áp dụng lối suy nghĩ khôn ngoan thông thƣờng, nếu ăn ít thì tốt và ăn nhiều chắc sẽ tốt hơn cho nên họ đã ăn đủ 100% thay vì 50% ngũ cốc. Kết qua là tình trạng của họ trở nên quá Dƣơng, và chẳng bao lâu họ đã ăn thêm những món tráng miệng, xà lách trộn, nƣớc trái cây và các thức ăn thặng Âm khác để trở lại mức cân bằng cũ. Dĩ nhiên, cách ăn này ngăn cản sự hồi phục. Một sai lầm khác là do nhầm lẫn phƣơng pháp dƣỡng sinh với những chế độ ăn kiêng hoặc dinh dƣỡng khác. Và “để sống thật an toàn”, họ đã cố gắng tổng hợp mọi cách lại. Hơn nữa, một số ngƣời mới đƣợc làm quen với thực phẩm thiên nhiên, họ chắc rằng mọi thứ bán trong cửa hàng thức ăn giữ gìn sức khỏe thì đều an toàn hay nói cách khác, nếu không tốt, thức ăn hẳn sẽ không đƣợc bán ở đó. Những ý niệm sai lầm này ắt hẳn phải thay đổi, xoá bỏ, nếu không cách ăn uống sẽ thành hỗn độn và mất trật tự. Ngƣời thành công nhất là những ngƣời tham gia các lớp nấu ăn dƣỡng sinh và biết ngay từ đầu nên làm thế nào để nấu ăn cho thích hợp. Thực sự, nếu chƣa thấy đƣợc thức ăn do các đầu bếp chuyên nghiệp nấu và thƣởng thức rồi, thì sẽ không biết mức tiêu chuẩn để đánh giá cách nấu ăn cho riêng mình. Vì thế, từ đầu chúng tôi đã khuyên mọi ngƣời nên học nấu ăn, dù đàn ông, đàn bà, nam, nữ, già hay trẻ. Đàn bà – và đôi khi cả đàn ông – là những đầu bếp đầy kinh nghiệm, thỉnh thoảng nghĩ rằng họ đã biết cách nấu những món ăn tự nhiên và lờ đi, không tham gia các khóa nấu ăn dƣỡng sinh. Đây là sai lầm to lớn. Không thể nghi ngờ gì về tài nấu nƣớng tuyệt vời trƣớc đây của họ, nhƣng họ ắt phải nhận ra rằng đây là nguyên nhân chính của vấn đề. Những ngƣời không bao giờ nấu cho mình ăn, ít khi biết đến những khó khăn. Họ là những kẻ mà trong bài báo Viễn Đông gọi là: “Trí óc của người nguyên thuỷ”. Giống nhƣ những đứa trẻ, đầu óc của họ rất phóng khoáng, tƣơi trẻ và trong sáng. Đấy là loại đầu óc thành đạt. Không cần phải tốn nhiều thời gian để học. Nếu bạn có thể theo đƣợc ít nhất 10 hoặc 20 món căn bản, bạn có thể tiếp tục phát huy kỹ thuật nấu ăn của riêng mình. Khi bắt đầu ăn kiêng, hãy tìm hỏi những ngƣời có kinh nghiệm sống gần bạn. Đừng ngần ngại đƣa họ xem bạn nấu và xin họ chỉ dẫn, đề nghị hay nhận xét. Sau đây là một vài lỗi chung, phổ biến nhất mà mọi ngƣời thƣờng phạm khi bắt đầu phƣơng pháp ăn dƣỡng sinh.

1) Dùng nhiều muối, dạng muối biển, tƣơng đặc miso, shoyu, mơ muối umeboshi, các gia vị khác và quá nhiều gia vị trên bàn ăn.

2) Dùng muối kém chất lƣợng nhƣ muối biển xám, tƣơng miso không đủ 2 – 3 năm tuổi, shoyu có hóa chất, tƣơng Tamari nguyên chất (có thể làm trở ngại tiêu hóa) thay vì tƣơng shoyu và mơ muối umeboshi lại có cả hóa chất .v.v..

3) Dùng quá nhiều dầu hoặc dầu kém chất lƣợng nhƣ dầu cải tinh chế là hoàn toàn trái với dầu cải nguyên chất luôn giữ đƣợc hƣơng vị tự nhiên, mùi thơm và sự dinh dƣỡng.

4) Không ăn toàn ngũ cốc mỗi bữa ăn mà có quá nhiều sản phẩm ngũ cốc khác nhƣ cháo bột mì, bánh lúa mạch, mì bulgur hoặc bột kiều mạch .v.v..

5) Ăn quá nhiều bánh mì và các món bột nƣớng vàng khác gồm: bánh ngọt, bánh bích qui, bánh ngọt ăn nóng với bơ. Đấy là các loại tạo ra chất dịch, ngăn tiêu hóa đƣờng ruột và gây sình bụng. Thay vì dùng một chén đầy bắp rang, lại ăn cả một vốc tay. Thay vì dùng một gói bánh bột gạo lại dùng hai gói.

6) Ăn quá nhiều kẹo hoặc đồ ăn tráng miệng, kể cả nhiều mạch nha và siro gạo.

7) Không ăn đủ chất rau xanh.

8) Dùng quá nhiều chất lỏng hoặc sử dụng nƣớc kém chất lƣợng (hàm lƣợng khoáng chất quá cao hoặc quá thấp) để nấu ăn hoặc để uống.

9) Ăn uống không điều độ nhƣ ăn trƣớc khi ngủ hoặc không nhai kỹ. Ngoài ra sử dụng lò điện để nấu thay vì dùng bếp ga.

10) Thiếu sự thay đổi món ăn, cho nên ngán và đi ăn bên ngoài.